Planteproduktion

Planteproduktion hos Sophienlund

Der drives 650 ha traditionel planteavl. Der produceres 1200 t hvede og 600 t byg, der bruges til foder hos grisene. Resten bliver solgt. Alle arbejdsopgaver løses med egen maskinpark.

Alt korn transporters til Sophienlund eller Rantzausgave. Der er amerikanersiloer til korn på begge ejendomme. På Sophienlund har vi et gennemløbstørreri så kornet evt. kan nedtørres.

Der presses og bjerges ca. 3500 Bigballer, heraf bliver ca. 1000 brugt til vores 2 halmfyr og resten leveres til halmvarmeværkerne i Solbjerg og Harlev. Vi tilstræber at drive jorden på en bæredygtig og udbytterig måde, uden at gå på kompromis med naturen omkring os.

Der er en traktorfører ansat og en driftsleder.

Kontaktperson:
Driftsleder Jan Mikkelsen
Tlf: 29 62 06 37
Mail: janm80@gmail.com

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Sophienlund har investeret i teknologi til pesticidreduktion med tilskud i 2023. Det omhandler flere forskellige teknologier, bla. injektion, og luftudstyr, se mere her

Hør mere