Griseproduktion

Griseproduktion hos Sophienlund

På Sophienlund har vi vores so besætning med 960 søer. Smågrisene fravænnes og køres til Rantzausgave, hvor vi har vores klimastald. Grisene sælges til Tyskland ved 30 kg, den årlige eksport er på ca. 30.000 grise. Grisene på Rantzausgave får vådfoder, som er opblandet med valle fra det lokale mejeri.

Foderet blander vi selv og består af hvede, byg, soja og mineraler. Foderet på Sophienlund blander vi også selv. Søerne får vådfoder og smågrisene får tørfoder. Søerne på Sophienlund går frit i drægtighedsstalden, som er med T-stier med en æde boks pr. so. Dyrevelfærd er meget vigtig i vores produktion,-det giver trivsel blandt grisene og øger kvaliteten af produktionen.

Der er 4 medarbejdere i stalden og en driftsleder ansat.

Kontaktperson:
Driftsleder Søren Christoffersen Kiel
Tlf: 60 49 18 86
Mail: stalden@sophienlund.com

Hør mere